Scopul proiectului

Scopul proiectului constă în dezvoltarea de tehnologii inovative pentru video colaborare care asigură îmbunătățirea serviciilor din domenii conexe sferei IT, îndeplinind totodată obiectivul Acțiunii 2.1.1 – “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, mai exact „Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei româneşti pentru integrarea pe verticală a soluţiilor TIC”.

Proiectul se încadrează în obiectivul general al Programului Operaţional Competitivitate, propunând realizarea unei noi tehnologii inovative menite să faciliteze accesul la servicii și produse din gama instrumentelor de tip cloud pentru colaborare interpersonală şi interprocese, dezvoltate în baza unor rezultate de cercetare materializate prin publicații în reviste științifice și/sau în cadrul unor conferințe internaționale din domeniul IT.