Obiectivele proiectului

Obiectivul principal al proiectului vizează elaborarea și validarea unor rezultate științifice – concepte, algoritmi, modele – prin dezvoltarea unui framework colaborativ compus dintr-un set de module ce oferă functionalități de video colaborare sincronă și asincronă, crearea conținutului interactiv și furnizarea, via web, în format compactă, și partajarea sau accesul la distanță la tehnologia cu grad ridicat de complexitate.

Conceptul Symbiotic Computing, considerat de multi specialiști ca fiind esențial în gestionarea actului de colaborare față în față și la distanță, reprezintă nucleul cercetărilor aplicative intreprinse în cadrul proiectului, împreună cu formele sale personalizate pentru educație și formare profesională, domeniul medical, mediul de afaceri sau zona IT (în special dezvoltare software și suport tehnic).

Proiectul își propune, de asemenea, îndeplinirea a cinci obiective specifice: proiectarea și implementarea unei infrastructuri de tip media cluster, dezvoltarea unui framework pentru video colaborare și e-learning/training, dezvoltarea unei tehnologii de tip collaborative learning cloud, dezvoltarea unui tehnologii inovative pentru video colaborare dedicată domeniului medical, implementarea unui mediu colaborativ centrat pe cerințele mediului de afaceri.
Prin proiectarea și implementarea unei infrastructuri de tip media cluster, HyperCloud, se urmărește furnizarea serviciilor media de bază – stocarea elementelor multimedia și furnizarea lor via web sau video streaming – care reprezintă punctul de pornire în dezvoltarea serviciilor avansate de video conferință, organizare de evenimente în mediul online și transmiterea lor online, partajare în timp real a resurselor digitale via web sau interconectarea echipamentelor ultramoderne și costisitoare, în vederea asigurării unui larg acces la tehnologia de vârf.
Dezvoltarea unui framework pentru video colaborare cu grad ridicat de complexitate HyperMedia oferă dezvoltatorilor și integratorilor de soluții software posibilitatea de a implementa și configura propriile sisteme colaborative, într-o manieră simplă. În plus, aceștia au la dispoziție și mecanismele de personalizare a acestor instrumente software pentru domeniile de interes vizate. Modular și ușor de extins, acest framework are la bază un set de API generice – HyperMeeting API, HyperWebinar API, HyperTraining API, ContentAuthoring API, HyperCaaS API – și un altul dedicat domeniilor de interes vizate – HyperMed API, HperEDU API, HyperBook API, HyperCareers API, LiveInterview API, HyperEvents API.
Prin implementarea unei tehnologii de tip collaborative learning cloud HyperMedia oferă suport pentru învățământul preuniversitar, mediul academic și programele post-universitare, personalizarea programelor de mentorat și tutoriat combinat (blended learning) la toate nivelurile educaționale (k12, ciclul de licență, masterat sau doctorat). De asemenea, va permite susținerea inițiativelor de formare sau reconversie profesională și dezvoltare de carieră, respectiv certificări pe anumite competențe, venite din mediul de afaceri. De asemenea, va permite susținerea inițiativelor de formare sau reconversie profesională și dezvoltare de carieră, respectiv certificări pe anumite competențe, venite din mediul de afaceri. Această tehnologie inovativă pentru e-lerning va oferi toată gama de servicii cloud: Software as a Service, Platform as a Service și Infrastructure as a Service.
Personalizarea modulelor ce compun acest framework pentru video colaborare conform cerințelor eHealth asigură accesul personalului medical specializat la instrumentele colaborative necesare îmbunătățirii cooperarii în cadrul secțiilor și/sau spitalelor, sau la nivel de instituții de sănătate (spitale, cabinete medicale, clinici, inclusiv stomatologie sau radiologie). Procesul de personalizare HyperMed API pentru stomatologie implică combinarea facilităților de creare și adnotare a conținutului digital cu cele colaborative pentru generarea modelelor 2/3D în baza radiografiilor și adnotarea acestora în timpul consultului, după caz.
Implementarea unui mediu colaborativ centrat pe cerințele mediului de afaceri are ca și scop creșterea eficienței activităților inter- și/sau intradepartamentale și optimizarea costurilor, în condiții de adaptabilitate la rigurozitățile impuse de globalizare și dinamica de piață. Modularizarea platformei colaborative și organizarea ei în baza unor module distincte, în funcție de nevoile de comunicare ale entităților de business: relația cu furnizorii și beneficiari, cooperarea la nivelul departamentelor și echipelor de producție, sau extinderea ariei de selecție a noilor clienți.