Rezultate anticipate

Pornind de la premiza că serviciile de tip cloud încep să se impună pe piață, HyperMedia propune un set de instrumente inovative ce se pliază atât pe nevoile utilizatorilor finali cât și pe cele ale entităților de business și instituțiilor publice. Aceștia vor avea posibilitatea de a alege între accesul la servicii web furnizate de platforma gestionată de către HyperMedia și propriile instrumente pentru video colaborare găzduite pe infrastructura beneficiarului sau cea a furnizorului (HyperCloud), în funcție de necesitățile acestora de comunicare și calitatea serviciilor dorite.

În sprijinul beneficiarilor, infrastructura HyperCloud va implementa mecanismul CaaS (Collaboration as a Service), care permite utilizatorilor finali și entităților de business sau instituțiilor publice, configurarea și personalizarea instrumentelor de video colaborare și integrarea lor cu sistemele software gestionate intern – portale web, aplicații e-business (ERP, CRM etc), medii e-learning/training, sisteme Intranet, etc. Astfel, odată cu flexibilitatea și fiabilitatea, apar o serie de avantaje tehnologice în condițiile în care costurile de funcționare și mentenanță sunt minime, iar investiția inițială nulă.

Soluția va avea la bază un framework pentru video colaborare (HyperTalk) compus din:
• API generice – HyperMeeting API, HyperWebinar API, HyperTraining API, ContentAuthoring API, HyperCaaS API
• API specifice domeniilor de interes pentru care sunt pregătite – HyperMed API, HperEDU API, HyperBook API, HyperCareers API, LiveInterview API, HyperEvents API

HyperTalk framework vine în întâmpinarea nevoilor dezvoltatorilor software și integratorilor de soluții IT care sunt nevoiți să se conformeze constrângerilor impuse de marii producători care limitează accesul la tehnologie pentru a controla mai ușor piața. Acest aspect conduce, în mod sigur, la un interes din ce în ce mai scăzut în crearea propriilor instrumente colaborative sincrone și/sau asincrone, personalizate în funcție de cerințele beneficiarului.
HyperMeeting API permite organizarea și desfășurarea discuțiilor cu până la 30 de participanți pe sesiune, în timp real. Acest tip de instrumente poate fi ușor adoptat în instituțiile publice, precum sisteme de video colaborare inter și intra-departamentale, în entitățile de business pentru creșterea eficienței personalului implicat în proiecte de anvergură, outsourcing sau consultanță, domeniul financiar, telemedicină sau chiar contabilitate.

HyperWebinar API asigură un mediu eficient, stabil și sigur de gestionare și furnizare de conținut multimedia în cadrul sesiunilor de marketing sau evenimentelor speciale de largă audiență (până la mii de participanți). Reprezintă un set de instrumente dedicate activităților educaționale și formare profesională care implică sute sau mii de cursanți. Nu în ultimul rând, permite un contact permanent cu angajații, clienții, fie ei noi sau existenți, furnizori, pe diferite teme de interes general.

ContentAuthoring API integrează setul de instrumente pentru managementul conținutului multimedia și furnizarea lui în format compact via web. Aceste instrumente iau forme diferite și oferă funcționalități diferite, în funcție de domeniul de aplicabilitate: Course Authoring Tool sau HyperBook API pentru educație și formare profesională /dezvoltare de carieră, ori Multimedia Authoring Tool în cazul dezvoltării materialelor multimedia interactive.

HyperCaaS API oferă facilități de integrare a instrumentelor de video colaborare personalizate în funcție de nevoile de comunicare ale utilizatorilor atât la nivel de framework cât și cu sisteme software ale entităților de business și/sau instituțiilor publice – portale web, aplicații e-business (ERP, CRM, etc), medii e-learning/training, sisteme Intranet, etc.
HyperMed API reprezintă o extensie a HyperMeeting API pentru domeniul medical în vederea asigurării funcționalităților colaborative la nivelul personalului medical: video comunicații, partajarea în timp real a resurselor și echipamentelor medicale în timpul actului de diagnoză, și interacțiune la distanță medic – medic sau medic – echipamente medicale. Componetele HyperMed API pot fi integrate cu HyperEDU API și HyperTraining API în scopul asigurării unui grad de interactivitate ridicat în programele educaționale și de formare profesională din domeniul medical. Prin integrarea Multimedia Authoring Tool cu HyperMed API va rezulta un instrument complex de generare a modelelor 2/3D în baza radiografiilor încărcate de către personalul medical și adnotarea acestora, după caz.
HyperEvents API reprezintă o personalizare a HyperWebinar API pentru organizarea evenimentelor speciale precum conferințele cu un număr mare de sesiuni desfășurate în paralel, fiecare implicând un număr mare de participanți pe sesiune, sau promovare de produse și/sau servicii de interes general la care participă un numar foarte mare de persoane interesate.
HyperCareers API înglobează instrumentele necesare extinderii procesului de recrutare în mediul online, crescând totodată eficiența specialiștilor în managementul resurselor umane. HyperCareers API are în componență OnlineRecruiter API, care asigură gestionarea posturilor vacante, profilelor de candidați și candidaților, în sine, VideoInterview API, care asigură automatizarea primei faze de interviuri, permițând personalului HR să-și concentreze atenția pe candidații a căror profile sunt cât mai aproape de ceea ce-și dorește angajatorul, și LiveInterview API, care facilitează organizarea și desfășurarea la distanță (online) a interviurilor (non)tehnice, lărgind aria de recrutare a unei companii.